Ειδικά Σεμινάρια στο Athens Synthesis Centre

Home / Ειδικά Σεμινάρια στο Athens Synthesis Centre

Υπόκεινται σε αλλαγές (r. 1.09.2019)

  • Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 10.00-17.00, Εισαγωγή στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία, με την Σοφία Γιουρούκου. Δίδακτρα 100,00 €, προεγγραφή στο pasimaki@otenet.gr
  • Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 10.00-15.00, Εισαγωγή στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, με την Γιάννα Αναγνώστου, δίδακτρα 75,00 €, προεγγραφή στο pasimaki@otenet.gr
  • Παρασκευή και Σάββατο 4 & 5 Οκτωβρίου, Δουλεύοντας με την Σκιά, με τον Στέφανο Καραπαναγιώτη, δίδακτρα 150,00 €, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, 18.00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας, Όρια, με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 75,00 € προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18,19, & 20 Οκτωβρίου, Όνειρα και Ψυχοσύνθεση, με την Wilka Roig, καθηγήτρια Sophia University, ΗΠΑ, με μετάφραση, δίδακτρα 200,00 προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Κάθε δεύτερη Τετάρτη από τον Οκτώβριο κλειστή ομάδα Εποπτείας με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 70,00 €, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 18.00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας, Εγώ – Εσύ / Μοτίβο Σύνδεσης, με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 70,00 €, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Σάββατο 9 Νοεμβρίου 10.00-17.00, Δουλεύοντας την Θεραπευτική Σχέση με την χρήση βιντεοταινιών, με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 100,00 €, προεγγραφή στο pasimaki@otenet.gr
  • Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 18.00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας, Γονεϊκές Εντολές, με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 70,00€, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
  • Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 10.00-17.00, Πλάνο Θεραπείας με την Σοφία Γιουρούκου, δίδακτρα 100,00 €, προεγγραφή στο pasimaki@otenet.gr