Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Home / Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Ψυχοσύνθεσης

Θεματολογία – Εισαγωγή

Η ψυχοσύνθεση είναι το σύστημα της προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης η οποία αναπτύχθηκε από τον Ιταλό ψυχίατρο Roberto Assagioli. Συχνά διδάσκεται ξεχωριστά από άλλες προσεγγίσεις και μορφές θεραπείας. Αυτή η εκπαίδευση εξηγεί τις βασικές έννοιες και την φιλοσοφία της ψυχοσύνθεσης σε σχέση με άλλες μορφές προσωπικής ανάπτυξης και παρουσιάζει μια σειρά από ασκήσεις οι οποίες οδηγούν στον δρόμο της ανάπτυξης της ψυχοσύνθεσης. Σπουδαστές ψυχικής υγείας, θεραπευτές αλλά και coaches από διαφορετικές προσεγγίσεις εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές. Πολλές ασκήσεις οι οποίες είχαν αναπτυχθεί μέσα στην ψυχοσύνθεση έχουν προσαρμοσθεί και χρησιμοποιούνται από άλλους κλάδους.
Αυτή η εκπαίδευση παρέχει μία εκ βάθους μελέτη καθώς επίσης παρέχει μία νεα σειρά από εργαλεία για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της ανθρωπιστικής και υπερπροσωπικής ανάπτυξης.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Θέματα (υπόκειται σε αλλαγές)

 1. Επισκόπηση και εισαγωγή
 2. Η βασική θεωρία
 3. Τα στάδια της ψυχοσύνθεσης
 4. Επίγνωση, υποπροσωπικότητες και παρουσία
 5. Προσωπική ταυτότητα
 6. Δεξιότητες
 7. Ανάπτυξη της θέλησης
 8. Πνευματικότητα και ψυχοσύνθεση
 9. Αναπτυξιακά μοντέλα και δια βίου ψυχοσύνθεση
 10. Σύνθεση

Περίοδος μελέτης: Περίπου 6 – 10 μήνες. Έναρξη από Ιανουάριο 2020.
Κόστος: 1000,00 €. Είτε προεξόφληση με έκπτωση 10%, είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις. Δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα.
Περιλαμβάνεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Μέθοδος μελέτης
Δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Βιωματική προσέγγιση, με γραπτές  ασκήσεις και με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συντονιστής είναι ο Πάνος Ασημάκης, Ph.D., τακτικό μέλος της Association for the Advancement of Psychosynthesis (AAP), και του Creativity Coaching Association, και εκδότης βιβλίων σχετικών με την ψυχοσύνθεση και τις εφαρμογές της και στο ψυχοσυνθετικό coaching.

Εισαγωγή στο Σχεσιακό και Ψυχοσυνθετικό Coaching

Η ψυχοσύνθεση, μία υπερπροσωπική ψυχολογία, παρέχει ανεκτίμητη γνώση στο coaching. Πηγαίνει πέρα από την επιφάνεια της συνηθισμένης προσωπικότητας, η ψυχοσύνθεση βοηθά τον πελάτη να κατανοήσει τις βασικές του ανάγκες που σχετίζονται με αυτό που ονομάζεται ‘το κάλεσμα του Εαυτού’. Είναι η υπερπροσωπική ορμή που όλοι μας ασυνείδητα αισθανόμαστε και μας δίνει μεγαλύτερο σκοπό στη ζωή μας.
Η αποτυχία να ορίσουμε και να εφαρμόσουμε τους στόχους στη γραμμή της ‘κλήσης’ έχει ως αποτέλεσμα μόνον σε επιφανειακή και μεταβατική ικανοποίηση και βελτίωση.
Η εκπαίδευση στη σχεσιακό και ψυχοσυνθετικό coaching βοηθά τον πελάτη να ορίσει τους στόχους του σε συνάρτηση με τη δική τους ‘κλήση του Εαυτού’, συνδημιουργώντας το αναδυόμενο μέλλον και συνειδητά επιλέγοντας να ανταποκριθούν στήν εσωτερική κλήση. Μέσω μιας ισχυρής και δυναμικής προσέγγισης στην προσωπική ανάπτυξη, το ολιστικό μοντέλο της ανάπτυξης μέσω της αλλαγής όπως παρουσιάζεται στην ψυχοσύνθεση φέρνει σε συμφωνία το άτομο με την εσωτερική τους κλίση προς την ‘Αυτό-Πραγμάτωση’. Αυτό οδηγεί σε μία μεγαλύτερη αρμονία της προσωπικότητας, και αίσθηση εκπλήρωσης, υλοποιημένη σε συμφωνία με τον ‘Σκοπό, Νόημα και Αξίες’ του Εαυτού, σε κάθε πλευρά της ζωής.
Ενεργοποιείστε την πηγή των ανώτερων ιδιοτήτων σας με το να τις φέρετε με πρόθεση στη συνειδητή πράξη, για την επίτευξη των στόχων σας!

Το Πρόγραμμα Δεξιότητες Ψυχοσυνθετικού Coaching

 • Απευθύνεται σε coaches, πτυχιούχους πανεπιστημίου, ΑΤΕΙ, κολεγίου, κέντρου δια βίου μάθησης 1 & 2 (diploma) κα
 • 52 διδακτικές ώρες (42 μαθήματος, 8 πρακτικής και 2 εποπτείας) σε 10 μήνες από Ιανουάριο 2020

Θεματολογία (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Ορίζοντας τον στόχο: το ιδανικό μοντέλο
 • Σκοπός: ο οδηγός του Coaching
 • Πολικότητα και σύνθεση, αποτελεσματική επικοινωνία και η διεργασία της ηγεσίας
 • Οι ψυχολογικές λειτουργίες: η εφαρμογή στο coaching
 • Επίγνωση, κίνητρα, ενδυνάμωση
 • Υποπροσωπικότητες
 • Η χρήση της καθοδηγούμενης φαντασίας στο coaching
 • To ψυχοσυνθετικό μοντέλο coaching
 • Η ποιότητα της παρουσίας
 • Επίπεδα στη διαχείριση της αλλαγής
 • Η ‘κλήση του Εαυτού’
 • Ενσυνειδητότητα για την μείωση του στρες
 • Η δυναμική του κατώτερου ασυνειδήτου
 • Σύνθεση

Περίοδος μελέτης: Περίπου 6-10 μήνες. Έναρξη από Ιανουάριο 2020.

Κόστος: 2000,00 €. Είτε προεξόφληση με έκπτωση 10%, είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις. Δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα.

Περιλαμβάνεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Μέθοδος μελέτης

Δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Βιωματική προσέγγιση, με γραπτές  ασκήσεις και με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συντονιστής είναι ο Πάνος Ασημάκης, Ph.D., τακτικό μέλος της Association for the Advancement of Psychosynthesis (AAP), και του Creativity Coaching Association, και εκδότης βιβλίων σχετικών με την ψυχοσύνθεση και τις εφαρμογές της και στο ψυχοσυνθετικό coaching.

Για περισσότερες πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr