ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 100 ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 100 ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η Συνθετική Θεραπεία είναι μια ενοποιητική προσέγγιση που συνδυάζει συστήματα φυσιολογίας, συναισθημάτων, πλαισίου και συμπεριφοράς, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου για κάθε ατομική περίπτωση.