Θέματα Εκπαίδευσης 2022-2023

Home / ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021 - 2022 / Θέματα Εκπαίδευσης 2022-2023

Αγαπητές φίλες και φίλοι
σας ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας για την επιμόρφωση στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
Η μοναδική εκπαίδευση μας συνθέτει την συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική θεωρία με μοντέλα και δεξιότητες για να εμπλουτίσουν την μαθησιακή σας εμπειρία.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία,

Φιλικά,

Πάνος Ασημάκης, Ph.D., ECP, PLC
Ιδρυτής και διευθυντής Athens Synthesis Centre®
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ)
Πρώην πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)
Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP) και Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

Οργανωτικό μέλος/συνεργάτης

 1. Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας
 2. Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
 3. Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 4. British Association for Counselling and Psychotherapy
 5. Counselling and Psychotherapy in Scotland
 6. European Association for Counselling
 7. European Association for Integrative Psychotherapy
 8. European Association for Psychotherapy
 9. European Psychosynthesis Association

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Certificate in Counselling Skills (COSCA) (Α’ κύκλος)
 • Diploma in Integrative Counelling (COSCA) (Β’ και Γ’ κύκλος ) (r.26.04.2022)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πληροφορίες & εγγραφές Ιωάννα Παπαιωάννου, τηλ. 693 660 4637 ioannapapaioannou2014@gmail.com

Η εκπαίδευση στην Συνθετική Συμβουλευτική προσφέρεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να μάθουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της συμβουλευτικής αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.

Το μάθημα λαμβάνει χώρα μία η δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30) και Σάββατο (09.30-15.30) επί δύο – τρία χρόνια, συν μια ενότητα 1-2 εξαμήνων που αφορά στη τελική εργασία με περιστατικό, και περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και πρακτική εμπειρία εργασίας με πελάτες.

Το μάθημα οδηγεί σε τυπικά προσόντα που εφοδιάζουν τους συμβούλους για να ασκούν το επάγγελμα σε μια ποικιλία περιβαλλόντων και πλαισίων. Στον τρίτο κύκλο αυτής της εκπαίδευσης, η Συμβουλευτική είναι βασικά αισιόδοξη και αυτοί που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση εργάζονται με μη κριτικό, αποδεκτικό και ενσυναισθητικό τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τους εσωτερικούς τους πόρους και τις δυνάμεις τους.

Υπάρχει έντονη εστίαση στη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη, στην αυτεπίγνωση και στο δυναμικό για θετική αλλαγή. Οι στόχοι αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εξελίξουν την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη, αυτεπίγνωση, αυτονομία ή ελευθερία επιλογής κατεύθυνσης, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις εμπειρίες και τις πράξεις τους.

Η Ανθρωπιστική Συνθετική Συμβουλευτική εργάζεται προς την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, στο να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι.

ΣΤΟΧΟΙ

Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη ενός μαθησιακού κλίματος που υποστηρίζει και παρέχει προκλήσεις, μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές –για παράδειγμα, φυλή, ηλικία, σεξουαλικότητα και φύλο.
 • Μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Ανθρωπιστικής Συνθετικής Συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών στάσεων της αποτελεσματικής συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούν και να διατηρούν οι σπουδαστές μια αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.
 • Την καθιέρωση υψηλών κριτηρίων δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης. Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβληθούν σε μια συνέντευξη αξιολόγησης.

Πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

 •  Ένα πλήρες βιογραφικό
 •  Δύο συστατικές επιστολές, μία ακαδημαϊκή και μία προσωπική.

Θα κληθείτε για μια συνέντευξη αξιολόγησης.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Οι αιτούντες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν τη ροή εκπαίδευσης για Δίπλωμα (COSCA Diploma in Integrative Counselling)

Δομή του μαθήματος:

Πρώτο έτος: Ο στόχος αυτού του πρώτου έτους είναι να εισαγάγει τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης σε σχέση με την ανθρωπιστική φιλοσοφία, να αναπτύξει τη θεωρία και τις δεξιότητες της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής και να προετοιμάσει και να στηρίξει τους σπουδαστές καθώς αρχίζουν να εργάζονται με πελάτες συμβουλευτικής. Παρουσιάζεται η προσέγγιση του κέντρου στη διαχείριση προβλήματος και μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος αποκτά την εμπειρία να εργάζεται αποτελεσματικά.

Δεύτερο έτος: : Σ’ αυτό το έτος, η εστίαση της εκπαίδευσης θα είναι στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης και κατανόησης στην κλινική άσκηση. Ζητήματα όπως η εργασία με προβλήματα ψυχικής υγείας, πένθος και απώλεια, φύλο και σεξουαλικότητα, και εξουσία και προκατάληψη θα διερευνηθούν από ανθρωπιστική σκοπιά. Γενικά, ο στόχος αυτό το έτος είναι να προετοιμαστούν οι σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στο επαγγελματικό πεδίο της συμβουλευτικής.

Απαιτήσεις του προγράμματος: Πρώτο έτος.

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Έτους θα συνεχίσει να αξιολογείται η ικανότητα του σπουδαστή να λάβει την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών, και θα περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω:

 • Την αυτοδέσμευση του σπουδαστή να στηρίξει την εκπαίδευση και την εξέλιξή του μέσω της δικής του τρέχουσας προσωπικής συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας. Αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Το παρόν επίπεδο ωριμότητας και σταθερότητας του σπουδαστή και την ικανότητα και δέσμευσή του να ασχολείται με το υλικό του μαθήματος στο σύνολό του.
 • Το επίπεδο εμπειρίας ζωής και εργασίας του σπουδαστή και την ικανότητα να μαθαίνει από αυτήν.
 • Το παρόν επίπεδο αυτεπίγνωσης του σπουδαστή και την ικανότητα να συμμετέχει στο εμπειρικό μαθησιακό περιβάλλον εντός περιβαλλόντων τόσο μεγάλων όσο και μικρών ομάδων.
 • Τη δυνατότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει μια σχέση αρωγής και την επίγνωση τού πώς η προκατάληψη και η κοινωνική καταπίεση μπορούν να την επηρεάσουν.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να στοχάζεται πάνω στη μαθησιακή/προσωπική του διεργασία σε ένα συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο μάθησης.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του μαθήματος και να συντηρεί επαρκή ιδιωτική μελέτη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Απαιτήσεις του Μαθήματος:

 • Η προσωπική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προυπόθεση.
 •  Κλινική άσκηση: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες εποπτευόμενης επαφής με πελάτες
 • Εποπτεία: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ώρες αναγνωρισμένης εποπτείας.
 • Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των γραπτών εργασιών του μαθήματος:
 • Ημερολόγιο καταγραφής της εκπαιδευτικής εμπειρίας που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου. Τα θέματα που καλύπτονται στα έτη εκπαίδευσης (Τρεις κύκλοι) είναι τα επόμενα:

Τα θέματα που καλύπτονται κατά τα έτη εκπαίδευσης είναι τα παρακάτω

 • Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ Ι
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ II
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ και IV
 • Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
 • Έναρξη – Δυναμική ομάδας
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική (μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση)
 • Θέματα φύλων – φεμινισμός
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Εφηβεία και ναρκισσισμός
 • Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
 • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Σχεσιακή ψυχοθεραπεία
 • Σύνθεση Ι – Περιστατικό Αξιολόγηση
 • Σύνθεση ΙΙ
 • Ψυχοπαθολογία Ι
 • Ψυχοπαθολογία ΙΙ
 • Θεραπευτική σχέση
 • Κλείσιμο ομάδας – Παρουσιάσεις

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 • Φρόυντ
 • Άντλερ
 • Ρότζερς
 • Συναλλακτική I
 • Gestalt
 • Συστημική – γενεόγραμμα
 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική
 • Θετική Ψυχολογία – Έρικσον
 • Υπαρξιακή
 • Ψυχοδυναμική
 • Υπερπροσωπική – Ψυχοσύνθεση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Εξαρτήσεις
 • Art Therapy I
 • Όνειρα
 • Κρίσεις Πανικού
 • Θυμός & Φόβος
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Πένθος
 • Ψυχοσύνθεση
 • Η νομική/επαγγελματική διάσταση του συμβούλου/
 • Το μάρκετινγ του εαυτού μας/συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
 • Διαχείριση στρες

Σχετική βιβλιογραφία

 • Διαχείριση Στρες
 • Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες
 • Ενηλικιωθείτε
 • Εξάρτηση και Εξαρτήσεις
 • Η Συναλλακτική Ανάλυση Σήμερα
 • Θεραπεία Gestalt
 • Κλινική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική
 • Κλινική Συνθετική Εποπτεία
 • Οδηγός Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
 • Συνθετική Θεραπεία
 • Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία-Κλειδια
 • Τα Μυστικά της Συμβουλευτικής
 • Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην Πράξη
 • Ψυχοσύνθεση: Η Ψυχολογία του Πνεύματος
 • To Κάλεσμα του Εαυτού: ψυχοσυνθετικό coaching ζωής

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2022-2023 ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

1. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ:

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.480,00 € και περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία.

 • Για προεξοφλήσεις πριν την έναρξη του μαθήματος ισχύουν εκπτώσεις έως και 20%.
 • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις εως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση και ανάλογα με την πιστωτική κάρτα και την τράπεζα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά
 • Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μικρής ή μεγάλης διάρκειας εκτός του ASC
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του ASC.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται η εξέταση της τελικής διατριβής και η τυχόν εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους.
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου.
 • Οι εγγραφές σε μερικά τμήματα συνεχίζονται όσο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Από τον Μάϊο 2022 πραγματοποιούνται ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις μέσω ΖΟΟΜ με τον υπεύθυνο δρ Πάνο Ασημάκη
  Τηλ. 210 3210033 pasimaki@otenet.gr

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ – ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • European Certificate for Psychotherapy – European Association for Psychotherapy r. 20.12.2021

1.Ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (υπόκειται σε αλλαγές)

Πληροφορίες & εγγραφές Ιωάννα Παπαιωάννου, τηλ. 693 660 4637 ioannapapaioannou2014@gmail.com

Προγράμματα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία 2022-2023 που οδηγούν στο European Certificate for Psychotherapy (ECP). (ελάχιστη παρακολούθηση 4 ετήσιοι κύκλοι). Το Κέντρο είναι European Association Psychotherapy Accredited Institute (EAPTI), οργανωτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP)

 

 1. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους
 2. Εισαγωγή στη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 3. Εισαγωγή στην Συνθετική Ατομική
 4. Συνθετική Θεραπεία Γονέων – Εφήβων
 5. Συνθετική Θεραπεία Τραύματος & PSTD
 6. Προσωποκεντρική και Ψυχοσύνθεση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΥ

1. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους & Ψυχοσεξουαλικών διαταραχών

 • Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους: εισαγωγή, δεοντολογία
 • Αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου
 • Θεραπευτική επεξεργασία 1, πλαίσιο αναφοράς
 • Θεραπευτική επεξεργασία 2, επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων
 • Θέματα σεξουαλικότητας και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές
 • Θεραπευτική επεξεργασία προβλημάτων
 • Θέματα λήξης θεραπείας και εποπτείας

3. Εισαγωγή στην Συνθετική Ατομική Ψυχοθεραπεία

 • Εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και τεχνική
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας του ψυχοθεραπευτή
 • Συνειδητότητα του θεραπευτή – Συνειδητότητα του πελάτη
 • Ανάλυση του Χαρακτήρα
 • Χαρακτήρας και στάση σώματος
 • Χαρακτήρας και διάγνωση: ψυχαναγκαστικός, υστερικός και παθητικός- θηλυκός χαρακτήρας, σχιζοειδής, στοματικός, μαζοχιστής και ναρκισσιστής.
 • Εξάσκηση στην ατομική ψυχοθεραπεία
 • Θέματα ψυχοπαθολογίας
 • Θέματα εποπτείας

5. Συνθετική Θεραπεία Τραύματος & PTSD

 • 1η φάση της θεραπείας τραύματος – Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό.
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα – Σύνθετη Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους ( C-PRSD ).
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα.
 • 2η φάση της θεραπείας τραύματος – ο κατακερματισμένος εαυτός.
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα –αξιολόγηση αυτοκτονικότητας – παρέμβαση στην αυτοκτονικότητα.
 • 3η φάση θεραπείας τραύματος – Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό.
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα.
 • Θεραπευτικές τεχνικές θεραπείας τραύματος 1 και 2

2. Εισαγωγή στη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 • Πριν την έναρξη της Ομάδας (γιατί η ομάδα, προγραμματισμός, στόχοι, περιεχόμενο)
 • Ο ρόλος του Συντονιστή (το στυλ ηγετικότητας, συν-συντονιστές, υποστήριξη και εποπτεία)
 • Η έναρξη της Ομάδας (δημιουργία ομάδας, συμβόλαιο ομάδας, εχεμύθεια)
 • Η ζωή της Ομάδας (το εδώ και τώρα της ομάδας, υπο-ομάδες, μοντέλα ομαδικής πράξης)
 • Κλείσιμο Ομάδας (διεργασία κλεισίματος, κλείσιμο σε ανοικτή ομάδα, μετά το τέλος)
 • Δίωρη παρουσίαση θεωρητικού και πρακτικού υλικού σε βιωματική ομάδα που συντονίζουν οι εκπαιδευόμενοι

4. Συνθετική Θεραπεία Γονέων – Εφήβων

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ενηλίκων
 • Η λειτουργία της Ομάδας
 • Δομή και λειτουργία της Οικογένειας
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Βιωματικές Ασκήσεις για Γονείς
 • Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Οικογένεια
 • Το περιεχόμενο και περιβάλλον : Θεραπεία παιδιού και εφήβου
 • Ο Ρόλος της Οικογένειας και της Κοινωνίας
 • Διαχείριση περιστατικού και θεραπεία εφήβων, και των οικογενειών τους
 • Απώλεια και πένθος
 • Θέματα Ψυχικής Υγείας (ψυχοπαθολογία), αναπτυξιακές διαταραχές
 • Θέματα που έρχονται από γονείς, και εφήβους
 • Ανήλικη παραβατικότητα/κακοποίηση , εκφοβισμός
 • Προφύλαξη του παιδιού: κώδικας δεοντολογίας και σχετικά θέματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Πρέπει επίσης να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα επόμενα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας ή σχετικής επιστήμης (όπως κοινωνιολογίας, παιδαγωγικών, θεολογίας, φιλοσοφίας κ.λπ.)
 • Ένα μη σχετικό πτυχίο (όπως οικονομικά, τέχνη κ.λπ.) αλλά, επίσης, και κάποια κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία εργασίας/ζωής
 • Πιστοποίηση σε ένα από τα επαγγέλματα αρωγής (όπως ψυχιατρική νοσηλευτική, νοσηλευτική, κοινωνική εργασία, κα)
 • Δίπλωμα συμβουλευτικής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών
 • Σημαντική σχετική εμπειρία εργασίας και/ή ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν κάποιες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία συμβουλευτικής.

Η έγγραφη αίτηση σας για την εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ένα πλήρες βιογραφικό
 • Μια προσωπική δήλωση που να περιγράφει το γιατί αυτό το πρόγραμμα θεωρείται σχετικό με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του αιτούντος και δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. Αντίγραφο του σχετικού πτυχίου/πιστοποιητικού και αναλυτική βαθμολογία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ετήσια δίδακτρα για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα: 3100,00 € . Περιλαμβάνει τα βασικά βιβλία.

 • Για προεξοφλήσεις πριν την έναρξη του μαθήματος ισχύουν εκπτώσεις έως και 20%.
 • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας συνεργαζόμενης τράπεζας με άτοκες δόσεις έως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση).

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις.
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους.
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά.
 • Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μικρής ή μεγάλης διάρκειας εκτός του ASC.
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του ASC.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 24 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται η εξέταση της τελικής διατριβής και η τυχόν εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους.
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου.
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Αναγνώστου Γιάννα, Ph.D. cand., S. Freud University, Βιέννη, ΜΑ.,ECP, ECIP, εκπαιδεύτρια, επόπτρια, πρόσφατο έργο: κεφ. Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, στις Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα (ΣΨΕ) Ασημάκης Π. (επ.) 2018, Αθήνα, Π. Ασημάκης.
 • Ασημάκης Πάνος, D., ψυχολόγος, ECP, ECIP, ιδρυτής του κέντρου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ), τ. πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), π. πρόεδρος της Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Πρόσφατα έργα του: Συλλογική Συνειδητότητα, Ομαδικός Διαλογισμός και Κοινωνική Αλλαγή (σχόλιο καθηγητής Μ. Καφάτος, πρόλογος καθηγητής Ι.Ν. Νεστορος), Αθήνα 2021, Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα (ΣΨΕ) Ασημάκης Π. (επιμ.) 2018, Αθήνα, Π. Ασημάκης, κεφ. Ψυχοσύνθεση, και Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, με την Σ. Γιουρούκου,   Η Εκπαίδευση των Ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα (επιμέλεια και κεφάλαιο) κα.
 • Γιαννακοπούλου Λένα, , ECP, ECIP, BA, εκπαιδεύτρια, επόπτρια, βιβλία: Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με τον Σπύρο Παπατριανταφύλλου
 • Γιουρούκου Σοφία, BSc., ECP, ψυχολόγος, Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, μετεκπαίδευση στις εξαρτήσεις και στην ψυχική λειτουργία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο 18 Ανω, κεφ. Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα.
 • Γουίντοσαν Μαρκ, Ph.D., ECP, εκπαιδευτής, επόπτης, βιβλίο του: Συναλλακτική Ανάλυση: 100 Σημεία Κλειδιά & Τεχνικές
 • Δουρδούμα Άννα, D.  ECP, S. Freud University, Βιέννη, ΜSc, BSc.,  ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια, κεφ.  Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους, στις  ΣΨΕ.
 • Καλογεράκη Λέλα, MSc., BA., PGD., ECP, προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια, επόπτρια και ψυχοθεραπεύτρια
 • Καραπαναγιώτης Στέφανος, ΒΑ, ΜΑ, ECP, συνθετικός ψυχοθεραπευτής, επόπτης, πιστοποιημένος στην θεραπεία τραύματος και πένθους, (Taking Flight International Corporation)
 • Λεκανίδου Μελίνα, MSc,ECP, ECIP, εκπαιδεύτρια, επόπτρια
 • Παπαιωάννου Ιωάννα, ECP, ECIP, BA., Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Βιωματικές Τεχνικές Συμβουλευτικής και Τεχνικές Προσωπικής Ανάπτυξης (SQA), Διαχείριση του Στρες στο χώρο Εργασίας (εισαγωγή στο ΔΑΗ –Chopra/Simon) (επιμέλεια), εκπαιδεύτρια, επόπτρια
 • Παπατριανταφύλλου Σπύρος, Μ.Ed., ΜΑ., ECP, BΑ., εκπαιδευτής, επόπτης, Εξάρτηση και Εξαρτήσεις, και Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με την Λένα Γιαννακοπούλου, κεφ. Η συναλλακτική ανάλυση στο ΣΨΕ
 • Firman, Dorothy, Ed.D., διευθύντρια του Synthesis Center, ΗΠΑ, καθηγήτρια ψυχολογίας, ψυχοσυνθετική ψυχοθεραπεύτρια και coach, συγγραφέας Το Κάλεσμα του Εαυτού, Ψυχοσυνθετικό Coaching Ζωής, (επιμ., και κεφάλαια), Ασημάκης, (2019)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΣ

Αυτό το πρόγραμμα θα σας παράσχει μια ισχυρή βάση γνώσεων και την εξειδίκευση να εργάζεστε ως συνθετικός ψυχοθεραπευτής με ένα ευρύ φάσμα πελατών σε μια ποικιλία περιβαλλόντων. Οδηγεί στην εγγραφή σας στην European Association for Psychotherapy [EAP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας)  και στο μητρώο των πιστοποιημένων ψυχοθεραπευτών της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και στην European Association for Integrative Psychotherapy [ΕΑΙP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας) προαιρετικά.

H συνολική διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι  περίπου τέσσερα με έξι χρόνια.

Φιλοσοφική βάση του Προγράμματος

Ξεκινάμε από τη θέση ότι ψυχοθεραπεία είναι η σταθερή και σκόπιμη χρήση μιας σχέσης, βασισμένης στη θεραπευτική συμμαχία, στην υπηρεσία των στόχων του πελάτη. Θεωρούμε την ψυχοθεραπευτική σχέση ως μία συνδομούμενη προσπάθεια στην οποία τόσο ο πελάτης όσο και ο θεραπευτής είναι ενεργοί εταίροι. Δεδομένης της κεντρικής σημασίας της σκόπιμης χρήσης της σχέσης και του εαυτού του ψυχοθεραπευτή στη συμβολή των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, δίνουμε έμφαση στην αυτοστοχαστική πρακτική, την αυτοκατανόηση, τη διαπροσωπική συνάντηση και στην ευαισθησία στο συντονισμό, στον κακό συντονισμό και στην επιδιόρθωση για τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής σχέσης. Συνδημιουργώντας και διατηρώντας μια καλά διατυπωμένη και ασφαλή θεραπευτική συμμαχία, ο επαγγελματίας και ο πελάτης μπορούν εξίσου να επικεντρώνονται σε πολύπλοκα διαπροσωπικά και ενδοπροσωπικά ζητήματα. Από αυτήν την διυποκειμενική προοπτική, εστιαζόμαστε τόσο στα φανερά λεκτικά επίπεδα της επικοινωνίας όσο και στα αφανή, μη λεκτικά επίπεδα της σχέσης· στις συνειδητές και μη συνειδητές διαστάσεις της επικοινωνίας. Βλέπουμε τη διαδικασία αλλαγής σαν κάτι που συμβαίνει στο πολύπλοκο σημείο επαφής αυτών των αλληλεπικαλυπτόμενων διαστάσεων της εμπειρίας. Όπως λέει ο Alan Schore βλέπουμε την ψυχοθεραπεία όχι σαν αποκλειστικά την «ίαση μέσω συζήτησης», αλλά σε μεγάλο βαθμό ως την «ίαση μέσω επικοινωνίας» σε πολλαπλά επίπεδα εμπειρίας και διάδρασης. Μια τέτοια διυποκειμενική προσέγγιση στη σύνθεση της ψυχοθεραπείας απαιτεί από τους ψυχοθεραπευτές να αναπτύξουν μια κατανόηση του εαυτού στις πολλαπλές του όψεις προκειμένου να ασκούν ευελιξία, κρίση, δεξιότητες, διαίσθηση και φαντασία στην κατάλληλη χρήση των διαφόρων διαστάσεων μιας θεραπευτικής σχέσης σε απόκριση των τρεχόντων σχεσιακών αναγκών του πελάτη.

Δεν διδάσκουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο σύνθεσης· μάλλον, στηρίζουμε τους μετέχοντες στο δύσκολο έργο τού να μάθουν να συνθέτουν θεωρίες και ικανότητες από διάφορες παραδόσεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας σε ένα δικό τους εξελισσόμενο μοντέλο. Η εκπαίδευση ενστερνίζεται μια κλινική αναπτυξιακή θεώρηση του εξελισσόμενου εαυτού, ενώ ταυτόχρονα τονίζει τη σημασία του αντίκτυπου του κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού, οικολογικού και πολιτικού πλαισίου στην ταυτότητα του εαυτού του ατόμου. Αυτή η εκπαίδευση θα απαιτήσει επίσης από τους ψυχοθεραπευτές τη δέσμευση να υποστηρίζουν και να ανέχονται διάφορες απόψεις, ακόμη κι όταν αυτές φαίνονται να είναι αντιφατικές, σε μια προσπάθεια να μην αποκλείουν πρόωρα μια συγκεκριμένη άποψη. Αυτές οι διαφορετικές απόψεις χρησιμεύουν σαν ένα σύστημα συνεχούς αυτό-εποπτείας, έτσι ώστε κάθε θέση που υιοθετείται να είναι ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις ενός συγκεκριμένου πελάτη σε μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια τέτοια προσέγγιση στη σύνθεση της ψυχοθεραπείας μπορεί να χρησιμεύσει σαν στήριγμα τόσο για βραχεία όσο και για μακρύτερης διάρκειας ψυχοθεραπεία.

Σχεδιασμός της εκπαίδευσης για Συνθετικό Πρόγραμμα

Κάθε έτος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική σύνθεση των σχετικών θεωριών
 • Σχετικές έρευνες, σχετικές στρατηγικές
 • Εξάσκηση στις κατάλληλες δεξιότητες παρεμβάσεων
 • Εκπαίδευση σε μοντέλα και μεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας που έχει διενεργηθεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας μέσα στο χρόνο είναι ενσωματωμένη μέσα στο γενικό σχεδιασμό του μαθήματος.
 • Ο σχεδιασμός κάθε αυτοτελούς ενότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα σπουδαστή και εκπαιδευτή και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει αυτών των αναγκών και ενδιαφερόντων.
 • Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι χρήσεις, οι αντενδείξεις διερευνώνται σε βάθος
 • Σε σχέση με το πότε, το γιατί και με ποιον (από την άποψη ατομικών διαφορών), θα δίνεται προτεραιότητα έναντι άλλων σε ορισμένες θεραπευτικές στρατηγικές και στάσεις απέναντι στη σχέση, σε συγκεκριμένες περιόδους στην ψυχοθεραπεία ενός ατόμου. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της βραχείας και της μακρύτερης διάρκειας θεραπείας αντιμετωπίζονται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Δίνεται επίσης μια εισαγωγή στις αρχές της έρευνας καθώς και μια περιγραφή των αρχών της αξιολόγησης, της αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και προσεγγίσεις σε παρουσιαζόμενες δυσκολίες με διαφορετικούς τύπους πελατών. Οι σπουδαστές αρχίζουν να διαμορφώνουν τη δική τους συνθετική φιλοσοφία, η οποία θα καθοδηγεί την κλινική τους εργασία, και θα απαιτηθεί απ’ αυτούς να κάνουν μια παρουσίαση πάνω σ’ αυτό το θέμα στο τέλος αυτού του έτους.

Κλινική διαδικασία

Ο Εαυτός Μέσα σε Σχέση  περιλαμβάνει μια διερεύνηση των παρόντων αναπτυξιακών και νευροβιολογικών θεωριών και ερευνών, οι οποίες προσφέρουν σημαντική ενόραση αναφορικά με την ανάπτυξη του εαυτού μέσα σε σχέση· τη διερεύνηση σχετικών θεωριών και πρακτικών εννοιών και μεθοδολογιών που διαμορφώνουν την κλινική πρακτική,  και των πλαισίων στις οποίες είναι τοποθετημένη θεωρητικά και πρακτικά, καθώς και των διεργασιών εξουσίας.

Θα περιλαμβάνει επίσης μια διερεύνηση της προσωπικότητας του ίδιου του ψυχοθεραπευτή σε σχέση με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα και το φύλο, από τις θεμελιώδεις προοπτικές της ψυχολογίας του εαυτού, τη σχεσιακή ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία, τη θεωρία της διυποκειμενικότητας, του υπαρξισμού και την εργασία σωματικής διεργασίας. Οι επιπτώσεις του τραύματος και των πρώιμων αναπτυξιακών διεργασιών πάνω στην ακεραιότητα του εαυτού θα αποτελέσουν μέρος της διδακτέας ύλης. Θα επικεντρωθεί επίσης στη διαδικασία της σύνθεσης, τονίζοντας τη συνδημιουργία της θεραπευτικής σχέσης σε συνειδητό, φανερό, ασυνείδητο και αφανές επίπεδο λειτουργίας. Θα καλυφθεί επίσης ο σχεδιασμός διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης για παρουσιαζόμενα προβλήματα διαφορετικών πελατών από ένα συνθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών.

Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του προσωπικού στυλ, στα προσωπικά πλαίσια για συνθετική άσκηση και στοχαστική έρευνα, καθώς και στη διερεύνηση της άσκησης του σπουδαστή ως συνθετικού ψυχοθεραπευτή.

Η ενότητα της διατριβής περιλαμβάνει προετοιμασία και ολοκλήρωση μιας γραπτής μελέτης/διατριβής πάνω σε μια περίπτωση, που θα αντανακλά την προσωπική προσέγγιση του σπουδαστή στη σύνθεση.

Σύνοψη

Στο γενικό σχεδιασμό του προγράμματος είναι ενσωματωμένη μια κατανόηση της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας μέσα στο χρόνο. Κατά την πορεία του προγράμματος, επικεντρωνόμαστε στη διυποκειμενική φύση της θεραπευτικής προσπάθειας σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο επικοινωνίας. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, η αποτελεσματικότητα και οι αντενδείξεις των διαφόρων παρεμβάσεων, θεραπευτικών στρατηγικών και τρόπων σχέσεων διερευνώνται σε βάθος σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάζει ο πελάτης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίγνωση της βάσης εξουσίας που υποκρύπτεται στη θεραπευτική σχέση, στην επίδραση της προσωπικότητας του ψυχοθεραπευτή και στο γεγονός ότι η ψυχοθεραπευτική προσπάθεια είναι ενσωματωμένη σε ένα κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό πλαίσιο. Μεγάλη προσοχή δίνεται στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής έκβασης της ψυχοθεραπείας, αντλώντας από το πλούσιο υλικό των ερευνών περί αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό. Οι σπουδαστές προτρέπονται να «ερευνήσουν» τη δική τους άσκηση σε σχέση με τρέχοντα ζητήματα στην ερευνητική βιβλιογραφία.

Απαιτήσεις του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Επίσημη διδασκαλία: συνήθως, 144 ώρες το χρόνο μέσα στα 4 πρώτα χρόνια.
 • Εποπτεία: η τακτική εποπτεία είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Για αρχάριους, συνιστούμε κάποια μορφή εβδομαδιαίας εποπτείας, και για όλους τους σπουδαστές απαιτούμε κάποια μορφή εποπτείας ανά δεκαπενθήμερο. Στο στάδιο της αποφοίτησης, οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει 200 ώρες εποπτείας. Ωστόσο, καθώς οι σπουδαστές αυξάνουν την εμπειρία τους με πελάτες, ένα μίνιμουμ μίας ώρας εποπτείας για κάθε έξι ώρες επαφής με πελάτες είναι ουσιαστικής σημασίας.
 • Απαιτείται η προσωπική ψυχοθεραπεία με έναν εγκεκριμένο ψυχοθεραπευτή σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτή η ψυχοθεραπεία θα είναι του τύπου, διάρκειας, έντασης και συχνότητας της ψυχοθεραπείας  που προσφέρεται σε πελάτες και συμβατή με το συνθετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Χρειάζεται να συμπληρωθούν  περίπου 250 ώρες ατομικής και ομαδικής θεραπείας,  μέσα σε 5 – 6 τουλάχιστον χρόνια του προγράμματος. Η συνεχής ψυχοθεραπεία θεωρείται δεοντολογική και υπεύθυνη, αλλά, επίσης, παρέχει και μια κύρια οδό μάθησης, τον «εσωτερικό χάρτη», τον οποίο πιστεύουμε ότι χρειάζονται οι ψυχοθεραπευτές προκειμένου να προχωρήσουν σε βαθιά ψυχοθεραπεία με πελάτες.
 • Πρακτική Άσκηση για Εξοικείωση με την Ψυχική Υγεία
 • Εποπτευόμενη επαφή με πελάτες: οι σπουδαστές μπορούν να εισέλθουν στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης μόνο όταν θεωρηθούν έτοιμοι από τον Βασικό εκπαιδευτή τους να βλέπουν πελάτες. Το επίπεδο εμπειρίας του κάθε σπουδαστή θα κανονίζει τον αριθμό των πελατών που θα βλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του ως κλινικού θεραπευτή. Ωστόσο, μπαίνοντας στο 3ο έτος του Διπλώματος, οι σπουδαστές πρέπει να βλέπουν τουλάχιστον δύο πελάτες την εβδομάδα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής θα έχει αναλάβει τουλάχιστον 500 ώρες εργασίας με πελάτες, εποπτευόμενος από τον επόπτη
 • Γραπτές εργασίες: γραπτές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται τα τέσσερα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού σπουδών. Αυτές θα προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση στο τέλος του χρόνου. Για το Δίπλωμα, πρέπει να υποβληθεί μια διατριβή/περιπτωσιολογική μελέτη 8.000 λέξεων περίπου.
 • Οι σπουδαστές πρέπει επίσης να κάνουν παρουσιάσεις κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να τηρεί ένα αρχείο όλων των αποτελεσμάτων, των μαθημάτων κ.λπ. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών, εποπτών και συντονιστών πρακτικής άσκησης, οι οποίοι συνεργάζονται ως ομάδα για να δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση και τις δομές επαγγελματικής εξέλιξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ατομική & Ομαδική Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας(EAP), ένα από τα 4 πιστοποιημένα στην Ευρώπη και ασφαλώς το μοναδικό πιστοποιημένο στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα

Η εκπαίδευση στην συνθετική ψυχοθεραπεία είναι επαγγελματική, δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία με στόχο τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη προσωπικής και επαγγελματικής αρτιότητας. Όλοι μαθαίνουμε περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει θετικότητα.

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στη διεργασία της ομάδας και βασίζεται στην ικανότητα των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση επίσης είναι εξίσου ευχάριστη και για όσους δεν ενδιαφέρονται για πλήρη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους πιο γενικά στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.

Φάσεις στην Εκπαίδευση

Με σκοπό την αναγνώριση του επιπέδου επίτευξης ικανοτήτων στην εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση ως ψυχοθεραπευτής, υπάρχουν στάδια στo ASC: Οι βεβαιώσεις απονέμονται για το επίπεδο ικανοτήτων στην Συνθετική Θεωρία και την εφαρμογή της σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Μορφή Εκπαίδευσης

Η μορφή της εκπαίδευσης είναι μοναδική. Η συνάντηση της ομάδας είναι για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 μία ή δύο φορές τον μήνα Παρασκευή/Σάββατο. Έτσι μεγιστοποιείται η χρονική συνάντηση της ομάδας. Η ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευόμενους από κάθε στάδιο εκπαίδευσης. Σε κάθε συνάντηση ο χρόνος μοιράζεται ανάμεσα στη θεωρία, την άσκηση και την εποπτεία, καθώς επίσης και διεργασίες της ομάδας και των ατόμων όπως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ομάδας. Αυτό επιτρέπει για βαθύτερη κατανόηση της συνθετικής θεωρίας και των εφαρμογών της. Η εκπαίδευση είναι συμβατική και προσαρμοστική στην παροχή ουσιαστικής ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης σε τέσσερα με έξι χρόνια.

Ανάλογα με την εμπειρία και τις ευκαιρίες στην εφαρμογή της συνθετικής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να παραμείνουν για τέσσερα χρόνια στην εκπαιδευτική ομάδα. Όμως για τους περισσότερους η εκπαίδευση ως ψυχοθεραπευτής διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Αυτό είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα και νέα μέλη μπορούν να συμμετέχουν οποτεδήποτε, εφόσον υπάρχουν θέσεις για το ελάχιστο χρονικό διάστημα του ενός έτους

Άλλες απαιτήσεις

 • Τακτική παρακολούθηση και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ομάδες
 • Προετοιμασία εργασίας για εποπτεία
 • Γραπτές εργασίες
 • Ετήσια συμπλήρωση αξιολογήσεων εαυτού και ομάδας
 • Ετήσια αξιολόγηση των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι πρέπει να τις ακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο για να παραμείνουν στην εκπαίδευση
 • Οι εκπαιδευτές έχουν τον τελικό λόγο για το εάν οι εκπαιδευόμενοι θα παραμείνουν ή όχι στην εκπαιδευτική ομάδα
 • Διατήρηση ημερολογίου, το οποίο περιλαμβάνει εμπειρίες της εκπαίδευσης, εποπτείας, θεραπείας και άσκησης της συνθετικής προσέγγισης
 • Αποδοχή του κανονισμού του εργαστηρίου, και των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν ψυχοθεραπεία ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να το κάνουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους
 • Τακτική, συνεχή ατομική ή ομαδική θεραπεία
 • Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται στην παρακολούθηση σχετικών συνεδρίων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς προγράμματος δυνατότητα λήψης του ευρωπαικού πιστοποιητικού ψυχοθεραπευτού της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και εγγραφής στους ιστοχώρους της EAP και ΕΕΨΕ. Tο ASC είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης της EAP.

 • Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές επικοινωνείστε με τον δρα Πάνο Ασημάκη τηλ. 6944756051, pasimaki@otenet.gr

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Aπελευθερωθείτε από τους ΕθισμούςSimon & Chopra
2. ΑυτοΰπνωσηAlman & Lambrou
3. Δημιουργία Μαθησιακής Εποπτικής Συνεργασίας:Carroll & Gilbert
4. Διαχείριση Στρες & ο Διαλογισμός ΤσόπραΑσημάκης Π. (επ.)
5. Δρόμος της ΑγάπηςChopra
6. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΓονέωνΠαπατριανταφύλλου/Γιαν
7. Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην ΕλλάδαΑσημάκης Π. (επι).
8. Εισαγωγή στη Συνθετική ΨυχοθεραπείαEvans / Gilbert
9. Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές ΔεξιότητεςΓρηγορόπουλου
10. Εισαι το ΣύμπανChopra/Καφάτος
11. Ελεύθερος να ΑγαπήσειςSimon
12. ΕνηλικιωθείτεPittman
13. Εξάρτηση και ΕξαρτήσειςΠαπατριανταφύλλου
14. ΕπιτυχίαΦράγκου
15. Εποπτεία: Η Συνθετική Σχεσιακή Προσέγγιση + COSCAΑσημάκης (Επ.).
16. Εποπτεία: Κλινική Σχεσιακή προσέγγισηGilbert/ Evans
17. Επτά Πνευματικοί Νόμοι για ΓονείςChopra
18. Ζωή Χωρίς ΌρουςChopra
19. Η Εκπαίδευση των Ψυχοθεραπευτών στην ΕλλάδαΑσημάκης Π. (επ.)
20. Η Επιστήμη και η Τέχνη της Βεδικής ΣυμβουλευτικήςFrawley/
21. Η Συναλλακτική Ανάλυση ΣήμεραStuart & Joinnes
22. Η Ψυχοθεραπεία της Αγάπης: Ψυχοσύνθεση22. Η Ψυχοθεραπεία της Αγάπης: Ψυχοσύνθεση Firman & Gila
23. Ήξερες ΌτιΦράγκου
24. Θεραπεία Gestalt: Η Τέχνη της ΕπαφήςGinger
25. Θεραπεύοντας την ΚαρδιάChopra
26. Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα26. Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα Heller/LaPierre
27. Ιδανικό ΒάροςChopra
28. Κβαντική ΘεραπείαChopra
29. Οδηγός Συμβουλευτικής & ΨυχοθεραπείαςFeltham/ (επ.)
30. Γκεσταλτ με ΖωήΓιαννακούρου
31. Συμφιλίωση με το Σώμα μουBrode
32. Συναλλακτική Ανάλυση: 100 Σημεία – ΚλειδιάWiddowson
33. Συνθετική ΘεραπείαO’ Brien &
34. Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία – Κλειδιά & ΤεχνικέςGilbert/
35. Σχέσεις & Επικοινωνία στην Οικογένεια Γιαννακοπούλου/
36. Τα Μυστικά της ΣυμβουλευτικήςCrouch
37. Τέλεια ΥγείαChopra
38. Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην ΠράξηFirman & Gila
39. Ψυχοσύνθεση: Η Ψυχολογία του ΠνεύματοςFirman & Gila
40. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία ΖεύγουςGilbert/
41. Σχεσιακό Coaching: συνθετική προσέγγισηGilbert/
42. Το Κάλεσμα του Εαυτού: Ψυχοσυνθετικό CoachingD. Firman (επ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π.
www.asimakisbooks.gr
Τηλ. 6944756051
E-Mail: pasimaki@otenet.gr r. 02.2020