ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Home / ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020 - 2021 / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχετική βιβλιογραφία (υπόκειται σε αλλαγές 04.2019)

 • Απελευθερωθείτε από τις Εξαρτήσεις
 • Διαχείριση Στρες
 • Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες
 • Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία-Κλειδια
 • Ενηλικιωθείτε
 • Εξάρτηση και Εξαρτήσεις
 • Συμβουλευτική: Θεωρία και Πράξη
 • Η Συναλλακτική Ανάλυση Σήμερα
 • Κλινική Συνθετική Εποπτεία
 • Οδηγός Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
 • Συνθετική Θεραπεία
 • Τα Μυστικά της Συμβουλευτικής
 • Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην Πράξη
 • Ψυχοσύνθεση: Μια Ψυχολογία του Πνεύματος
 • Θεραπεία Gestalt

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2019-2020 ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ