ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Home / ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020 - 2021 / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχετική βιβλιογραφία (υπόκειται σε αλλαγές 02.2020)

 • Διαχείριση Στρες
 • Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες
 • Ενηλικιωθείτε
 • Εξάρτηση και Εξαρτήσεις
 • Η Συναλλακτική Ανάλυση Σήμερα
 • Θεραπεία Gestalt
 • Κλινική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική
 • Κλινική Συνθετική Εποπτεία
 • Οδηγός Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
 • Συνθετική Θεραπεία
 • Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία-Κλειδια
 • Τα Μυστικά της Συμβουλευτικής
 • Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην Πράξη
 • Ψυχοσύνθεση: Μια Ψυχολογία του Πνεύματος

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2019-2020 ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ